Preşedinte:
Inventator Lect. univ. dr. ing. dipl. Andrei Victor SANDUPreşedintele Forumului Inventatorilor Români (FIR), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Vicepreşedinte:
Prof. univ. dr. ing. dipl. Panayiotis FRANGOSSchool of Electrical and Computer Engineering, National University of Athens, Grecia

Membri:

Mariana MUSCALU, Specialist Evaluator de Proprietate IndustrialăReprezentant din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România


Viorica BODRUG, Specialist Evaluator de Proprietate IntelectualăReprezentant din partea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova

 

Inventator Dr. Ing. Dipl. Mohd Mustafa Al Bakri ABDULLAH - Vicepreşedinte World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA), Universiti Malaysia Perlis, Malaysia


Prof. univ. dr. med. Ioan Gabriel PRADA - Director Medical al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan”, Otopeni, România, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, Romania


Renne GAO – Deputy Secretary Science and Engineering Institute, Qingyang Industrial Headquarters Base, China


Inventator dr. ing. dipl. Fernando LOPES - Inventarium Security, Research & Development, Lisabona, Portugalia


Prof. univ. em. dr. ing. dipl. Mircea BEJAN - Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România


Prof. univ. dr. ing. dipl. Eur. Ing. D.H.C. Octavian Constantin BOLOGAMembru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România


Inventator Prof. univ. dr. med. Dan SABĂU - Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, Şef clinică Chirurgie Generală a Spitalului Clinic de Urgenţă Sibiu, România

 

Inventator Prof. univ. dr. ing. şi dr. ec.-mg. Dr. Habil. Mihail Aurel ŢÎŢU - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Manager Centrul Regional pentru Promovarea Proprietăţii Intelectuale OSIM Bucureşti - Centrul European PatLib din Sibiu OSIM-EPO-ORDA, România, Expert european în domeniul Proprietăţii Intelectuale

 

Inventator Prof. univ. dr. d.h.c. Ion SANDU – Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, România

 

Inventator Prof. univ. dr. hab. ing. dipl. D.H.C. Valeriu DULGHERU - Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Rep. Moldova

Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. Dan Laurenţiu MILICI, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Romania


Inventator Conf. univ. dr. ing. dipl. Ovidiu NEMEŞ - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România


Lect. univ. dr. ing. dipl. Ioana DENES POP – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

 

Inventator CSII Dr. Adriana SAVIN - Institutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică, IFT Iaşi, România


Asist. univ. dr. med. Horaţiu Marius STANCA – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România


Lt. col. dr. med. Doru Florian MOGAŞef secţie Chirurgie Generală a Spitalului Militar de Urgenţă „Alexandru Augustin”, Sibiu, România


Inventator CSII dr. ing. dipl. Henriette SZILAGYIDirector sucursală, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC, Cluj-Napoca, România


Inventator CS ing. dipl. Laurenţiu PATULARU – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, Rm. Vâlcea, România


Inventator CS ing. dipl. Olga TIRON – Institutul Naţional de Cercetare & Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND, Bucureşti, România


Prof. univ. dr. fiz. Simona MICLĂUŞ – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România