COMITETUL DE ORGANIZARE:

PREŞEDINTE DE ONOARE al manifestării:

 • Inventator Gl. bg. prof. univ. dr. ing. d.h.c. Ghiţă BÂRSAN, Rectorul Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

PREŞEDINTELE SALONULUI ”Cadet INOVA”:

 • Inventator Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu-Mihai PETRIŞOR, Ambasador al Inovării în România, Profesor Bologna

VICEPREŞEDINTE:

 • Inventator Col. conf. univ. dr. ing. Ioan VIRCA, Prorector pentru Cercetare Ştiinţifică, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu

Membri din cadrul instituţiei gazdă:

 • Prof. univ. dr. ing. Paul BECHET
 • Col. prof. univ. dr. mat. Vasile CĂRUŢAŞU
 • Lt. col. conf. univ. dr. Gabriel POPA
 • Col. conf. univ. dr. Daniel Sorin CONSTANTIN
 • Col. conf. univ. dr. ing. Marius MILANDRU
 • Col. conf. univ. dr. ing. Nicolae MORO
 • Col. conf. univ. dr. Dumitru IANCU
 • Col. conf. univ. dr. Constantin GRIGORAŞ
 • Col. Gheorghe PRUNESCU
 • Col. Marius CHELU
 • Col. Ing. Dan POPA
 • Conf. univ. dr. Anca DINICU
 • Conf. univ. dr. Romana OANCEA
 • Conf. univ. dr. ing. Florin ILIE
 • Conf. univ. dr. Gabriela MIHĂILĂ – LICĂ
 • Conf. univ. dr. ing. Stelian POPESCU
 • Lect. univ. dr. ing. Iulian BOULEANU
 • Lect. univ. dr. Lucia Larissa MORAR
 • Lect. univ. dr. Gabriel MĂNESCU
 • Cercet. drd. Elisabeta-Emilia HALMAGHI
 • Lt. col. drd. Marian COMAN
 • Ing. Robert HELBET
 • Ing. Ilie GLIGOREA
 • Col. dr. Florin ŞPERLEA, Redactor Şef, Observatorul Militar
 • Cristian TEODORESCU, Redactor Şef, Editura Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu
 • M.m. Miron POMERAN
 • Lab.chim. Marina OPREAN
 • Student Răzvan PARFENOV
 • Studentă Antonia COROIU
 • Student Gabriel ANGHEL
 • Studentă Ionela TERINTE
 • Student Marian JERLĂIANU
 • Studentă Sabina DUNERAŞ
 • Student Rareş RĂDUCANU
 • Student Tiberiu STANCIU
 • Student Cosmin BORDEA

Secretariatul manifestării:

 • Mr. Daniel DOROBANŢU
 • Elena ANDREI
 • Studentă Florina MUNTEAN
 • Student Cosmin HÎNCU
 • Student Bogdan MURAR
 • Student Alexandru RADU
 • Studentă Laura POP
 • Student Rareş DOBREANU
 • Student Paul HELER
 • Student Adrian GHEORGHIU
 • Student Mihail HÎNCU BĂLŢATU
 • Student Andrei NEAGU
 • Student Florin SEVERIN