Preşedinte:

Inventator Conf. univ. dr. ing. dipl. Andrei Victor SANDUPreşedintele Forumului Inventatorilor Români (FIR), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Vicepreşedinte:

Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. Cătălin FETECĂU – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Membri:

Tatiana RADU, Specialist Evaluator de Proprietate Industrială Reprezentant din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România

Viorica BODRUG, Specialist Evaluator de Proprietate Intelectuală Reprezentant din partea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. med. Ioan Gabriel PRADADirector medical al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan, Otopeni, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Prof. univ. em. dr. ing. dipl. Mircea BEJAN - Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. Eur. Ing. D.H.C. Octavian Constantin BOLOGAMembru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. Gabriel Sever RACZ - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Inventator Prof. univ. dr. med. Dan SABĂU - Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, Şef clinică Chirurgie Generală a Spitalului Clinic de Urgenţă Sibiu, România

Conf. univ. dr. med. Ciprian TĂNĂSESCU - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ŢÎŢU - Manager Centrul Regional al OSIM-EPO-ORDA din Sibiu (Centrul PatLib din Sibiu), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. Dan Laurenţiu MILICI - Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Romania

Inventator Prof. univ. dr. Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ – Universitatea de Stat din Moldova, Rep. Moldova

Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. Ovidiu NEMEŞ - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Lect. univ. dr. ing. dipl. Ioana DENES POP - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Inventator CSII Dr. ing. Ofelia CORBU - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România & ICECON S.A. Bucureşti, România

Inventator Prof. univ. dr. Florin SALA – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, România

Inventator CSII Dr. Adriana SAVINInstitutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică, IFT Iaşi, România

Asist. univ. dr. med. Horaţiu Marius STANCA – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, România

Col. dr. med. Doru Florian MOGAComandant al Spitalului Militar de Urgenţă „Alexandru Augustin”, Sibiu, România

Conf. univ. dr. med. Ciprian TĂNĂSESCU – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Inventator C.Ş. Drd. med. Doina FOSA – Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” Chişinău, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testimiţanu” din Rep. Moldova

Inventator CSII dr. ing. dipl. Henriette SZILAGYI Director sucursală, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC, Cluj-Napoca, România

Lect. univ. dr. fiz. Aurel PAŞCA – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. fiz. Simona MICLĂUŞ – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România