Preşedinte:
Inventator Lect. univ. dr. ing. dipl. Andrei Victor SANDUPreşedintele Forumului Inventatorilor Români (FIR), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Vicepreşedinte:
Prof. univ. dr. ing. dipl. António Manuel F.R.A. Gonçalves COELHOProfessor Catedrático, Universidade Nova de Lisboa, Lisabona, Portugalia

Membri:

Irina TOLTICĂ, Specialist Evaluator de Proprietate IndustrialăReprezentant din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România


Viorica BODRUG, Specialist Evaluator de Proprietate IntelectualăReprezentant din partea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova


Prof. univ. dr. med. Ioan Gabriel PRADA - Director Medical al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan”, Otopeni, România, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, Romania


Dr. ing. dipl. Amanda F. WUConference Director Science and Engineering Institute, Qingyang Industrial Headquarters Base, China


Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. Fa – Shian CHANGCheng Shiu University, Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)


Prof. univ. em. dr. ing. dipl. Mircea BEJAN - Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România


Prof. univ. dr. ing. dipl. Eur. Ing. D.H.C. Octavian Constantin BOLOGAMembru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România


Inventator Prof. univ. dr. med. Dan SABĂU - Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, Şef clinică Chirurgie Generală a Spitalului Clinic de Urgenţă Sibiu, România

Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. & dr. ec.-mg. Mihail Aurel ŢÎŢU - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania; Manager Centrul European PatLib din Sibiu, Romania; Expert european în domeniul Proprietăţii Intelectuale


Inventator Prof. univ. dr. d.h.c. Ion SANDU – Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, România


Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. Dan Laurenţiu MILICI, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Romania


Inventator Conf. univ. dr. ing. dipl. Ovidiu NEMEŞ - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România


Lect. univ. dr. ing. dipl. Ioana DENES POP – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România


Asist. univ. dr. med. Horaţiu Marius STANCA – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România


Col. dr. med. Doru Florian MOGAŞef secţie Chirurgie Generală a Spitalului Militar de Urgenţă „Alexandru Augustin”, Sibiu, România


Inventator CSII dr. ing. dipl. Henriette SZILAGYIDirector sucursală, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC, Cluj-Napoca, România


Inventator CS ing. dipl. Laurenţiu PATULARU – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, Rm. Vâlcea, România


Inventator CS ing. dipl. Olga TIRON – Institutul Naţional de Cercetare & Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND, Bucureşti, România


Prof. univ. dr. fiz. Simona MICLĂUŞ – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România


Col. prof. univ. dr. ing. Paul BECHET – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România


Conf. univ. dr. Ştefania BUMBUC – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România