• ”Cadet INOVA”® este un eveniment promovat de Corpul Cadeţilor “GL. mr. Nicolae USCOI şi Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români în vederea sprijinirii inovaţiei şi cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional în viziunea tinerilor cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani);
 • Evenimentul ”Cadet INOVA” este gândit ca o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale;
 • Prin organizarea şi desfăşurarea evenimentului se urmăreşte cunoaşterea şi promovarea realizărilor ştiinţifice studenţeşti atât din domeniul militar cât şi din cel civil, aspecte coroborate cu dezvoltarea şi diversificarea de tehnologii şi aplicaţii socio-economice ale cercetărilor în diferite medii de implementare;
 • Se urmăreşte, de asemenea, creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică şi plusvaloare;
 • Înregistrarea participanţilor și activitatea de prejurizare se vor desfășura în variantă online iar jurizare finală cât şi prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul salonului se vor desfășura în variantă fizică;

 • Fiecare participant, având mențiunea înregistrării sale științifice ELIGIBILĂ și ADMISĂ la publicare și jurizare finală, va încărca, la secțiunea dedicată pe site și în termenul stabilit, înregistrarea video (filmuleț) a prezentării inovației & cercetării științifice & invenției, material ce va cuprinde, în maxim 10 minute, următoarele aspecte:
  • Descrierea clară și succintă a elementelor originale aferente cercetării științifice efectuate;
  • Evidențierea și diseminarea, în cadrul prezentării video, a prototipului/machetei/cercetării practice/alte materiale științifice necesare punerii în valoare a activității științifice derulate;
  • În cadrul prezentării video va fi necesară și apariția fizică a vorbitorului/autorului înscrierii acceptate și eligibile în cadrul procesului de jurizare finală.
 • Buletinul Științific Supliment publică lucrări originale (inovații, cercetări științifice aplicative și invenții), riguros evaluate de comitetul științific afiliat manifestării, concise, de înaltă ținută științifică, cu impact ridicat asupra societății, pentru a genera discuții, dezbateri și perspective noi.
 • Prin urmare, integritatea etică este esențială și atuul principal pentru elaborarea, scriere și publicarea materialelor științifice. Preocupările etice importante de luat în considerare în timpul elaborării și scrierii unui manuscris științific includ eticheta, publicarea frauduloasă, plagiatul, publicarea duplicat, autoritatea și potențialul de conflict de interese.
 • Ca publicație academică online, Buletinul Științific Supliment se bazează pe respectarea integrității etice în scris și publicarea materialelor științifice conform documentului „Etica pentru cercetători”, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics -for-researchers_en.pdf.

Regulament de desfăşurare şi acordare a premiilor în cadrul Salonului Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti „Cadet INOVA’24” - DESCARCĂ REGULAMENT

 

"Originally the word - cadet - meant the young man (the son of a nobleman or of an officer) who prepared for a military career. Cadet INOVA proposes an encounter with nobility too: a nobility of the spirit of those who "burn" in the realm of scientific creation, who have chosen this path not for financial comfort or public recognition, but because they know that this is their purpose in the world and because they feel that in this way they can serve not only their homeland, but the whole humankind. Cadet INOVA is rooted in serious, constant and lasting preoccupation for scientific research, in the lessons offered by those who have raised the scientific bar to the level of performance, in the need to provide support, recognition and legitimacy to the notable achievements of young thinkers. It represents the mouth piece of bright minds polished in years of study, which went from potential to performance and which are able to certify that quality and professionalism will always make a difference. " (Inventor dr. ing. dipl. Silviu Mihai Petrişor, President of the Cadet INOVA Exhibition)

"Cadet INOVA 2017, a trademark of OSIM Bucharest, number M 143894, brings into focus - within the In memoriam section - an emblematic figure of the universal scientific patrimony, who set her existential coordinates around the verbs to give and to give herself to others: Ana ASLAN. She created and implemented, at national level, the concept of ""prevention of aging"; she founded and led the first Institute of Geriatrics in the world, in Otopeni and her famous name is engraved on the mausoleum of the father of medicine, Hippocrates, in Larissa, Thessaly (Greece)." (Inventor dr. ing. dipl. Silviu Mihai Petrişor, President of the Cadet INOVA Exhibition)

"To be forever young does not mean to be 20, it means to be optimistic, to feel good, to have an ideal in life to fight for in order to achieve it." (Gerontologist Inventor Acad. Prof. Ana ASLAN, MD, PhD)

"Organizarea unui astfel de eveniment este o prioritate la nivel mondial. Noi, românii, luăm exemplul ţărilor dezvoltate sau în curs de dezvoltare care pun pe primul loc tinereţea. Practic, nu punem accent pe creativitatea bazată pe experienţă, ci pe creativitatea bazată pe intuiţie şi pe acel geniu creativ." (Inventator dr. ing. dipl. Andrei Victor Sandu, Preşedintele Forumului Inventatorilor Români)

"A fost un eveniment extrem de important pentru Sibiu şi pentru cele două universităţi de vârf ale Sibiului asociate într-o colaborare pe teme ştiinţifice, pe teme de cercetare şi pe teme de inventică şi inovaţie şi care se alătură şi altor două saloane de inventică din ţară, cele de la Iaşi şi Cluj, Sibiul intrând astfel pe un palier de excepţie al cercetării." (Inventator dr. med. Dan Sabău, Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale)

"Professor Cernomazu is evidence that in Romanian education there is a contrast between the unpredictable variability of the teachers and the relative stability of the system. Convinced that the mathematical descriptions of nature are not truths or models, engineer Cernomazu puts great emphasis on the experiment, develops energy and electrotechnical laboratories, conceives laboratory papers and invents experimental stands. An exceptional professor of exemplary modesty with a vast encyclopaedic culture knows how to work both with pupils and PhD students, managing to inspire the spirit so necessary for the creator of new. Academic activity in Professor Cernomaz's concept is actually responsability, assumption of a creed and its application. Mentorship comes from generosity, comes from the belief that you can change something, by giving. The professor has given up to bureaucratic activity over the last few years, refused all the functions he was offered, fled to the lab, and continued doing what he knew best." (Inventator Prof. univ. dr. ing. dipl. Dan Laurenţiu Milici, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava)

"Cadet INOVA 2019, a trademark of O.S.I.M. Bucharest (State Office for Inventions and Trademarks), number M 143894, brings into focus ― within the In memoriam section ― an emblematic figure of our nation, the first female engineer in the world, the first female member of the General Association of the Engineers in Romania, head of the laboratories of the Geological Institute of Romania, the sister of engineer Dimitrie Leonida: Scientific Researcher, Diplomate Engineer Professor Elisa LEONIDA ZAMFIRESCU. She focused on the testing of drinking water, signing over 85,000 analysis bulletins which were published in the Economic Studies series, edited by the Geological Institute of Romania. Her contribution to the research of Romania's mineral richness resulted in numerous published scientific monographs, patents and scientific articles, occupying a place of honor in the gallery of the great figures of the national, European and world science." (Inventor eng. dipl. Silviu Mihai Petrişor, PhD, President of the Cadet INOVA Exhibition)

”Nu am realizat multe invenţii, dar lucru foarte important, am lăsat inventatorilor care vor veni după mine, o teorie pe baza căreia să poată să facă ei invenţii nenumărate.(Inventator ing. dipl. D.H.C. Gogu CONSTANTINESCU)

“Viitorul este suma paşilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, ignoraţi sau luaţi în râs.”  (Inventator acad. dr. ing. dipl. D.H.C. Henri COANDĂ)

“I knew it would hold up!” (A/N the bridge of Cernavodă(Acad. prof. eng. dipl. Anghel SALIGNY)

"Although my family was born from the waters of the Loire and then wandered through the world, we have always been loyal, so if a country has given us asylum and has recognized us as her citizens, we cannot betray her." (A/N Romania(Acad. prof. eng. dipl. Anghel SALIGNY)

"Cadet INOVA 2021, a trademark of O.S.I.M. Bucharest (the State Office for Inventions and Trademarks), number M 143894, brings into focus ― within the In memoriam section ―an emblematic figure of the Romanian creation and innovation ― the inventor, scientist, genius, academician diplomat engineer Anghel SALIGNY (19.04.1854 -17.06.1925). Anghel Saligny is one of the most important Romanian engineers, and his merits are recognized worldwide due to the innovations he brought in the world of civil engineering. Anghel Saligny was a remarkable construction engineer, a world pioneer of the science of metal and reinforced concrete constructions, a maker of multiple inventions and unique solutions in the design and construction of bridges and industrial constructions for the foundation of port quays and docks as well as wheat silos by using precast concrete, all these for the first time in the world. During the construction of the bridge of Cernavodă, Saligny used, for the first time in the world, beams with brackets for the superstructure of the bridge and mild steel for the decks. The works lasted less than five years. The official inauguration took place on September 26, 1895, and the event was attended not only by King Carol I, but also by many other leaders of the country. The most important moment of the day was the testing of the resistance of the bridge by means of a convoy of 15 heavy locomotives. Convinced of the quality of his construction, Saligny and other ordinary workers boarded a boat that he anchored just below the bridge. Basically, Saligny guaranteed the quality of the bridge with his own life and the convoy of locomotives passed safely on the other bank of the Danube."  (Inventor eng. dipl. Silviu Mihai Petrişor, PhD, President of the Cadet INOVA Exhibition)

"Văd ingineria ca pe o sursă de analiză lucidă, de creare permanentă de autentică tehnică, de înfăptuire a lucrurilor și soluțiilor noi spre binele celor de azi și generațiilor viitoare. Iar inginerii, împreună cu inventatorii și oamenii de știință, reprezintă reperele societății moderne, a societății viitorului."  (Prof. univ. Em. Dr. Ing. Dipl. D.H.C. Mircea Bejan, Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, Doctor Honoris Causa al Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu)

"Prin gândire profundă și logică, prin inventivitate și muncă ordonată, inginerii sunt în primul rând creatorii bunurilor materiale aducând o contribuție majoră la dezvoltarea civilizației, la dezvoltarea științei și tehnologiei. Produs al ingineriei, tehnica și tehnologia au determinat revoluțiile industriale, ale căror consecințe și rezultate se constată la nivelul civilizației prezente și viitoare.(Prof. univ. Em. Dr. Ing. Dipl. D.H.C. Mircea Bejan, Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, Doctor Honoris Causa al Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu)

"Cei binecuvântați cu o minte genială și cu darul științei au o datorie de onoare care este mai importantă decât orice descoperire - datoria față de umanitate. Știința poate fi folosită fie pentru bine, fie pentru rău, așa că le revine oamenilor de știință responsabilitate de a se asigura că munca lor face lumea să devină mai bună. "  (Acad. Inventator Prof. Univ. Dr. Lise Meitner, fizician nuclearist)

"Am căutat să deschid viaţa tinerilor către lumină, ştiinţă, inginerie, către adevărata viaţă şi să lupte împotriva întunericului şi neştiinţei spre a străbate către omenie şi responsabilitate. NU am reuşit în toate ocaziile."  (Prof. univ. dr. ing. dipl. DHC Ioan CURTU, Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România, Doctor Honoris Causa al Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu)

“Mulţi indivizi din societatea modernă sunt ca barcagiii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la viitor.” (Henri Coandă)