Preşedinte:

Conf. univ. dr. habil. ing. dipl. Andrei Victor SANDU – Preşedintele Forumului Inventatorilor Români (FIR), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Vicepreşedinte:

CSII dr. fiz. Adriana SAVINInstitutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică, IFT Iaşi, România

Membri:

Marian Octavian ȘERBĂNESCU Director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România

Daniela Idboio DRAGOMIR, Specialist Evaluator de Proprietate Industrială Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România

Mariana HAHUE, Specialist Evaluator de Proprietate Industrială Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. Mohd Mustafa Al Bakri ABDULLAHUniversitatea Malaysia Perlis, Malaysia

Fernando Maldonado LOPES, Specialist Evaluator de Proprietate IndustrialăInventarium-Science, Portugal

Prof. univ. dr. habil. med. Ioan Gabriel PRADADirector medical al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan”, Otopeni, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ – Universitatea de Stat din Moldova, Rep. Moldova

Prof. univ. dr. habil. ing. dipl. Dan Laurenţiu MILICI - Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Romania

Prof. univ. dr. habil. ing. dipl. Ovidiu NEMEȘ – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. habil. ing. dipl. Simion HARAGÂȘ – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. habil. Florin SALA – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, România

Prof. univ. dr. habil. ing. dipl. Cătălin FETECĂU – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Romania

Prof. univ. dr. habil. ing. dipl. Mariana Domnica STANCIU - Universitatea Transilvania din Brașov, România

Conf. univ. dr. ing. dipl. Aurora Felicia CRISTEA - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

CSII dr. ing. dipl. Ofelia CORBU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Lect. univ. dr. ing. dipl. Ioana DENES POP - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Col. dr. med. Doru Florian MOGAComandant al Spitalului Militar de Urgenţă „Alexandru Augustin”, Sibiu, România

Asist. univ. dr. med. Horaţiu Marius STANCA – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. habil. ing. dipl. Gabriel Sever RACZ - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. habil. med. Dan SABĂU - Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Conf. univ. dr. med. Ianoș COREȚCHI – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu” din Chișinău, Republica Moldova

Prof. univ. dr. habil. ing. dipl. și dr. ec.-mg., D.H.C. Mihail Aurel ŢÎŢU Președintele Asociației Române pentru Tehnologii Alternative din Sibiu - A.R.T.A. Sibiu, Manager Centrul PatLib din Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. habil. med. Ciprian TĂNĂSESCU - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Conf. univ. dr. ing. dipl. Bogdan Constantin PÎRVU - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Lect. univ. dr. fiz. Aurel PAŞCA – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. habil. fiz. Simona MICLĂUŞ – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. habil. ing. Paul BECHET - Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România