Tinerii cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani) sunt invitaţi să-şi expună şi să-şi prezinte contribuţiile, inovaţiile ştiinţifice şi cercetările aplicative aferente următoarelor direcţii de studiu:

 1. Mediul şi controlul poluării. Energie verde, ecologie, monitorizarea şi protecţia mediului;
 2. Energie şi surse de energie neconvenţionale;
 3. Securitate, protecţie, salvare – antiterorism, dezastre şi accidente;
 4. Transport terestru, maritim şi aerian;
 5. Chimie;
 6. Metalurgie şi ştiinţa materialelor;
 7. Aeronautică şi securitatea navigaţiei aeriene;
 8. Automobile şi securitate rutieră;
 9. Mecanică. Organe de maşini. Mecanisme. Materiale;
 10. Electrotehnică, electronică şi energetică;
 11. Radiocomunicaţii;
 12. Robotică, roboetică;
 13. Tehnologii foto-audio-video;
 14. Tehnologia informaţiei şi informatică;
 15. Artă grafică şi arhitectură;
 16. Medicină şi factori umani. Farmacie şi cosmetică;
 17. Bio-securitate alimentară;
 18. Biologie, agronomie şi horticultură;
 19. Sport, timp liber, cultură, metode didactice.