Organizatori:

 • Corpul Cadeților “Gl. mr. Nicolae USCOI” din Sibiu
 • Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

COMITETUL DE ORGANIZARE:

PREŞEDINTE DE ONOARE al manifestării:

 • Gl. bg. prof. univ. dr. ing. D.H.C. Ghiţă BÂRSANRectorul Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

PREŞEDINTELE SALONULUI ”Cadet INOVA”:

 • Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu-Mihai PETRIŞORAmbasador al Inovării în România, Profesor Bologna

VICEPREŞEDINTE:

 • Col. conf. univ. dr. ing. Ioan VIRCA, Prorector pentru Cercetare Ştiinţifică, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu

Membri:

 • Col. conf. univ. dr. Nicolae MORO

 •  Conf. univ. dr. Romana OANCEA

 •  Dr. ing. Robert HELBET

 •  Col. conf. univ. dr. Constantin GRIGORAȘ

 •  Conf. univ. dr. Anca DINICU

 •  Conf. univ. dr. Elena Diana RANF

 •  Conf. univ. dr. ing. Florin ILIE

 •  Conf. univ. dr. George BUCĂȚA

 •  Conf. univ. dr. Gabriela MIHĂILĂ – LICĂ

 •  Lect. univ. dr. Lucia Larissa MORAR

 •  Lect. univ. dr. Gabriel MĂNESCU

 •  ASC dr. Lucia Maria RUSU

 •  Ing. drd. Ilie GLIGOREA

 •  Ing. drd. Iulia Silvana RĂDULESCU

 •  Lt. col. Claudiu VESA

 •  Ing. Cosmin PIELE

 •  Col. dr. Florin ŞPERLEA, Redactor Şef, Observatorul Militar

 •  Referent Cristina Maria IUȘAN

 •  Studentă Lavinia Patricia AGAVRILOAEI

 •  Student Cristian TODOȘ

 •  Student Tudor Cătălin CODREANU

 •  Studentă Ștefania CORCHEȘ

 •  Studentă Raluca VASIU

 •  Studentă Maria Alina LASCU

 •  Student David MIHĂILĂ

 •  Studentă Ionela Florentina BALAN

Secretariatul manifestării:

 •  Lt.col. Daniel DOROBANŢU

 •  Student Ionuț Cristian ȚOPA

 •  Studentă Daniela VAIDA

 •  Studentă Loredana Mariusiana SULUGIU

 •  Student Andrei AROMÂNESEI

 •  Sublocotenent Marian JERLĂIANU