Cercetările/Inovaţiile acceptate spre prezentare în cadrul salonului expoziţional vor fi incluse în:

 

Catalogul Oficial al Salonului “Cadet INOVA’21” – Volum de Cercetări şi Inovaţii în Viziunea Tinerilor Cercetători

 

catalog ce va apărea, cu sprijinul Editurii Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, în Supliment la Buletinul Ştiinţific al Academiei Forţelor Terestre – număr special, recunoscut CNCSIS B+, Indexat EBSCO, ProQuest, ISSN 2501-3157.

Textul care descrie cercetarea/inovaţia este prezentat în Catalogul Oficial al manifestării în limba engleză. Responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea textului aparţine participantului la manifestare. Prin înregistrarea şi acceptarea de către Comitetul Ştiinţific de Recenzare la evenimentul organizat de Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, participantul se obligă să-şi prezinte, în variantă on-line, cercetarea/inovaţia/invenția.