Cercetările/Inovaţiile/Invențiile acceptate spre prezentare în cadrul salonului expoziţional vor fi incluse în:

 

Catalogul Oficial al Salonului “Cadet INOVA” – Volum de Cercetări şi Inovaţii în Viziunea Tinerilor Cercetători

 

catalog ce va apărea, cu sprijinul Editurii Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, în Buletinul Ştiinţific Supliment al Academiei Forţelor Terestre, Indexat EBSCO, EuroPub, ISSN 2501-3157. Volumul va fi transmis pentru luarea în considerare privind indexarea Web of Science Core Collection.

https://europub.co.uk/journals/the-scientific-bulletin-addendum-J-29336 

https://essentials.ebsco.com/ 

Textul care descrie cercetarea/inovaţia/invenția este prezentat în Catalogul Oficial al manifestării în limba engleză. Responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea textului aparţine participantului la manifestare. Prin înregistrarea şi acceptarea de către Comitetul Ştiinţific de Recenzare la evenimentul organizat de Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, participantul se obligă să-şi prezinte cercetarea/inovaţia/invenția.