Organizatori:

 • Corpul Cadeților “Gl. mr. Nicolae USCOI” din Sibiu
 • Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

COMITETUL DE ORGANIZARE:

PREŞEDINTE DE ONOARE al manifestării:

 • Gl. bg. prof. univ. dr. ing. d.h.c. Ghiţă BÂRSANRectorul Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

PREŞEDINTELE SALONULUI ”Cadet INOVA”:

 • Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu-Mihai PETRIŞORAmbasador al Inovării în România, Profesor Bologna

VICEPREŞEDINTE:

 • Col. conf. univ. dr. ing. Ioan VIRCA, Prorector pentru Cercetare Ştiinţifică, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu

Membri:

 • Prof. univ. dr. ing. Paul BECHET

 •  Dr. ing. Robert HELBET

 •  Col. conf. univ. dr. Nicolae MORO

 •  Conf. univ. dr. Romana OANCEA

 •  Col. prof. univ. dr. mat. Vasile CĂRUŢAŞU

 •  Col. conf. univ. dr. Constantin GRIGORAȘ

 •  Col. conf. univ. dr. Gabriel POPA

 •  Col. ing. Dan POPA

 •  Conf. univ. dr. Anca DINICU

 •  Lect. univ. dr. Sabin GUȚAN

 •  Conf. univ. dr. Elena Diana RANF

 •  Conf. univ. dr. ing. Florin ILIE

 •  Conf. univ. dr. ing. Stelian POPESCU

 •  Conf. univ. dr. Gabriela MIHĂILĂ – LICĂ

 •  Lect. univ. dr. Lucia Larissa MORAR

 •  Lect. univ. dr. Gabriel MĂNESCU

 •  ASC dr. Lucia Maria RUSU

 •  Ing. drd. Ilie GLIGOREA

 •  Lt. col. Claudiu VESA

 •  Ing. Cosmin PIELE

 •  Col. dr. Florin ŞPERLEA, Redactor Şef, Observatorul Militar

 •  Student Bogdan DRAGNE, Președinte Corpul Cadeţilor

 •  Referent Cristina Maria IUȘAN

 •  Studentă Lavinia AGAVRILOAEI

 •  Student Cristian TODOȘ

 •  Studentă Andreea MORARI

 •  Student Matei BORBOANĂ

 •  Studentă Ștefania CORCHEȘ

 •  Studentă Andra BUCIUMAN

 •  Student Mihai MANOLACHE

 •  Student Valentin CIUMALĂ

 •  Student Robert POTCOVEANU

Secretariatul manifestării:

 • Lt.col. Daniel DOROBANŢU

 •  Referent Silvana Iulia RĂDULESCU

 • Studentă Alina Natalia DUMINICĂ

 •  Student Tudor CODREANU

 •  Studentă Celina MATEI

 •  Studentă Raluca VASIU

 •  Student Robert DOBRE