Comitet Ştiinţific de Recenzare

Andrei Victor SANDU – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Cătălin FETECĂU – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Ioan Gabriel PRADA – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Mircea BEJAN - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Octavian Constantin BOLOGA – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Dan SABĂU - Spitalul Clinic de Urgenţă Sibiu, România

Gabriel Sever RACZ - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Mihail Aurel ŢÎŢU - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ – Universitatea de Stat din Moldova, Rep. Moldova

Dan Laurenţiu MILICI – Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Romania

Ovidiu NEMEŞ - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Florin SALA – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara

Ioana DENES POP - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Adriana SAVIN – Institutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică, IFT Iaşi, România

Doina FOSA – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testimiţanu” din Rep. Moldova

Horaţiu Marius STANCA – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, România

Doru Florian MOGA – Spitalul Militar de Urgenţă „Alexandru Augustin”, Sibiu, România

Henriette SZILAGYI – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC, Cluj-Napoca, România

Aurel PAŞCA – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Dănuţ Eugeniu MOŞTEANU – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Simona MICLĂUŞ – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Paul BECHET – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Mircea VLADU - Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Dorel BADEA – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Romana OANCEA – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Hortensia GORSKI - Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Stelian POPESCU - Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Silviu Mihai PETRIŞOR – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Annamaria SÂRBU – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Alina COTOI – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Gabriela MIHĂILĂ – LICĂ – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

Lucia Larissa MORAR – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România