Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. dipl. Andrei Victor SANDUPreşedintele Forumului Inventatorilor Români (FIR), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Vicepreşedinte:

Prof. univ. dr. ing. dipl. Ovidiu NEMEȘ – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Membri:

Mitrița HAHUE, Specialist Evaluator de Proprietate Industrială Director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti, România

Prof. univ. dr. med. Ioan Gabriel PRADADirector medical al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan, Otopeni, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Prof. univ. em. dr. ing. dipl. D.H.C. Mircea BEJAN - Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. Eur. Ing. D.H.C. Octavian Constantin BOLOGAMembru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. Gabriel Sever RACZ - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. med. Dan SABĂU - Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Conf. univ. dr. med. Ciprian TĂNĂSESCU - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. și dr. ec.-mg., Dr. Habil., D.H.C. Mihail Aurel ŢÎŢU - Președintele Asociației Române pentru Tehnologii Alternative din Sibiu - A.R.T.A. Sibiu, Manager Centrul PatLib din Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. Dan Laurenţiu MILICI - Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Romania

Prof. univ. dr. Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ – Universitatea de Stat din Moldova, Rep. Moldova

Lect. univ. dr. ing. dipl. Ioana DENES POP - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. ing. dipl. Cătălin FETECĂU – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Romania

Prof. univ. dr. Florin SALA – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, România

CSII Dr. Adriana SAVINInstitutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică, IFT Iaşi, România

Asist. univ. dr. med. Horaţiu Marius STANCA – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, România

Col. dr. med. Doru Florian MOGAComandant al Spitalului Militar de Urgenţă „Alexandru Augustin”, Sibiu, România

C.Ş. Drd. med. Doina FOSA – Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” Chişinău, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testimiţanu” din Rep. Moldova

CSII dr. ing. dipl. Henriette SZILAGYI Director sucursală, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC, Cluj-Napoca, România

Lect. univ. dr. fiz. Aurel PAŞCA – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

Prof. univ. dr. fiz. Simona MICLĂUŞ – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România