Program

(în variantă on-line prin intermediul platformelor educaționale: e-learning Moodle & Google Meet)

 

Moderatori: Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu-Mihai PETRIȘOR

                   Cadet. sg. Lavinia AGAVRILOAEI

 

Ziua I (07.04.2022)

12.00 – 16.00 Ședință tehnică cu membrii juriului. Activități on-line de evaluare în panel a înregistrărilor

(Juriul Salonului Cadet INOVA’22)

 

Ziua II (08.04.2022)

08.30 – 09.00 Deschiderea oficială a Salonului “Cadet INOVA’22

09.00 – 09.50 Cuvinte de salut

Rectorul instituţiei

Prorectorul pentru cercetare științifică

Preşedintele Forumului Inventatorilor Români

Preşedintele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Reprezentantul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

Manager Centrul PatLib din Sibiu

 

10.00 – 13.00 Prezentarea on-line a cercetărilor (document atașat pe site)

Comunicări în plen:

10.00 – 10.30 Prelegere

Adriana ALDESCU, Specialist Evaluator de Proprietate Industrială

OSIM Bucureşti, România

 

10.35 – 11.05 Prelegere

CSII dr. fiz. Adriana SAVIN

Institutul Naţional de C&D pentru Fizică Tehnică, IFT Iaşi, România

 

11.10 – 11.40 Prelegere

Prof. univ. dr. ing. dipl. Dan Laurenţiu MILICI

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, România

 

11.45 – 12.15 Prelegere

Prof. univ. dr. Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Rep. Moldova

 

12.20 – 12.50 Evocare omagială

In Memoriam – CSII. dr. ing. dipl. Henriette SZILAGYI (1970-2021)

CSII dr. ing. dipl. Ofelia CORBU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

 

12.55 – 13.25 Evocare omagială

“In Memoriam – Prof. univ. em. dr. ing. dipl. D.H.C. Mircea BEJAN (1944-2021)

Cadet sg. Lavinia AGAVRILOAEI

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

 

13.30 – 14.00 Prelegere

Prof. univ. dr. med. Ioan Gabriel PRADA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

 

14.10 – 14.30 Moment artistic - Recital

Cadet Oana VENȚEL & Cadet Rareș Andrei PĂUNA

 

Ziua III (09.04.2022)

12.00 – 20.00 Transmiterea on-line a premiilor către participanți

(Comitetul de organizare a Salonului Cadet INOVA’22)