Program  Final

(în variantă on-line prin intermediul platformelor educaționale: e-learning Moodle & Google Meet)

Moderator:

  • Conf. univ. dr. ing. dipl. Silviu Mihai PETRIȘOR

Ziua I (15.04.2021)

12.00 – 16.00 Ședință tehnică cu membrii juriului. Activități on-line de evaluare în panel a înregistrărilor

(Juriul Salonului Cadet INOVA’21)

Ziua II (16.04.2021)

08.30 – 09.00 Deschiderea oficială a Salonului “Cadet INOVA’21

09.00 – 09.50 Cuvinte de salut

Rectorul instituţiei

Prorectorul pentru cercetare științifică

Preşedintele Salonului Cadet INOVA

Preşedintele Forumului Inventatorilor Români

Preşedintele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Reprezentantul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

 

10.00 – 13.00 Prezentarea on-line a cercetărilor (document atașat pe site)

Comunicări în plen:

10.00 – 10.30 Prelegere

Adrian NEGOIȚĂ, Specialist Evaluator de Proprietate Industrială

OSIM Bucureşti, România

 

10.35 – 11.05 Prelegere

Conf. univ. dr. ing. dipl. Ioan HAȘ

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

 

11.10 – 11.40 Prelegere

Prof. univ. dr. ing. dipl. Dan Laurenţiu MILICI

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, România

 

11.45 – 12.15 Prelegere

Prof. univ. dr. Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Rep. Moldova

 

12.20 – 12.50 Prelegere

Prof. univ. dr. ing. dipl. Aurel Mihail ȚÎȚU

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România

 

12.55 – 13.25 Evocare omagială

“In Memoriam – Acad. prof. univ. dr. ing. dipl. Anghel SALIGNY (1854-1925)

Prof. univ. em. dr. ing. dipl. D.H.C. Mircea BEJAN

Academia de Științe Tehnice din România

Student Frt. George Sebastian DUMITRESCU

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

 

13.30 – 14.00 Prelegere

Prof. univ. dr. ing. Toma PLEȘANU

Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România

 

14.10 – 15.00 Moment artistic

Formaţia de muzică a A.F.T.

Recital – studentă Oana VENȚEL

 

Ziua III (17.04.2021)

12.00 – 20.00 Transmiterea on-line a premiilor către participanți

(Comitetul de organizare a Salonului Cadet INOVA’21)